Standardy

Pełna kontrola produktów pozwala każdorazowo gwarantować najwyższą jakość. Składają się na nią procesy mające na celu sprawdzenie stanu i jakości dostarczonych materiałów oraz wyprodukowanych wyrobów. Odbywa się na każdym etapie produkcji i daje pewność, że produkty są zgodne z zamówieniem.

Kontrole i inspekcje w firmie ATEX są przeprowadzane zgodnie z międzynarodowymi standardami kontroli jakości. Dodatkowo przeprowadzamy inspekcje zgodnie z wymogami i kryteriami klienta oraz posiłkując się własną wiedzą oraz doświadczeniem w danej dziedzinie. Przeprowadzamy we własnym zakresie pełny zakres usług inspekcyjnych, na każdym etapie produkcji.

Etapy kontroli jakości

Przed rozpoczęciem produkcji

Inspekcja przed rozpoczęciem produkcji (PPI: Pre Production Inspection)

Inspekcja odbywa się przed rozpoczęciem procesu produkcji i obejmuje skontrolowanie materiałów, półwyborów dostarczonych do ATEX od dostawców zewnętrznych które zostaną użyte w trakcie realizacji zleceń produkcyjnych. Dzięki temu mamy pewność, że dostarczone komponenty spełniają wymagania i wskazówki wyszczególniony w wymaganiach klientów.

Na etapie przeprowadzania tego typu kontroli do weryfikowania składu materiałów ATEX wykorzystuje kompaktowy spektrometr fluorescencji rentgenowskiej SPECRTO xSORT – przenośny przyrząd dla analiz i sortowania metali

Na początku procesu produkcji

Inspekcja pierwszych wyrobów (FAI: First Article Inspection).
Inspekcja pierwszych wytworzonych produktów oraz materiałów, które zostały użyte do zrealizowania zlecenia, przeprowadzana jest w momencie, kiedy gotowych jest od 1% do 10% produktów ze zlecenia . Pozwala to na podjęcie ewentualnych działań korekcyjnych tak wcześnie, jak to możliwe.
Jest to jedna z nadrzędnych inspekcji przeprowadzanych w ATEX.
Świadomość sytuacji na wczesnych etapach procesu produkcji pozwala odpowiednio kontrolować i organizować plan produkcji, unikając jakichkolwiek przeszkód.

W czasie trwania procesu produkcji

Inspekcja międzyoperacyjna w trakcie produkcji (DIP: During Production Inspection)
Inspekcja ma miejsce, kiedy od 20 do 50% produktów jest już gotowych, co pozwala na podjęcie ewentualnych działań korekcyjnych w trakcie trwania produkcji seryjne. Poniższa lista prezentuje operacje technologiczne wchodzące w jej skład:
– Testy szczelności (jeżeli są wymagane),
– Inspekcje wizualne spoin VT(1-2),
– Badanie czystości powierzchni wyrobów przed ich lakierowaniem,
– Pomiary półwyrobów, wyrobów gotowych – przeprowadzane są przez pracowników przy pomocy podstawowych narzędzi pomiarowych (pomiary manualne)
– Pomiary przeprowadzane przy pomocy sześcio-osiowego ramienia Faro Platinum Arm
Współrzędnościowe ramie pomiarowe pozwala na dokonywanie wysoce precyzyjnych pomiarów trójwymiarowych tam, gdzie nie sprawdzają się tradycyjne metody.
Faro Arm umożliwia kontrolę – porównanie elementów względem modeli CAD, w tym pomiary geometrii zarówno małych elementów, jak i dużych detali o skomplikowanych gabarytach i tolerancjach.
Dzięki mobilności, ramię doskonale sprawdza się w sytuacjach, gdzie dokładny pomiar jest niezbędny do przeprowadzenia bezpośrednio na obrabiarce (w czasie produkcji).
Umożliwia także pomiary elementów wielkogabarytowych, których transport na stacjonarną maszynę pomiarową jest niepraktyczny, nieopłacalny lub niemożliwy.
Dzięki możliwości zasilania akumulatorowego całego zestawu, idealnie nadaje się do zastosowania w miejscach, gdzie dostęp do elektryczności jest utrudniony.

Cechy ramienia Faro:
Zakres pomiarowy: 1200 mm
Dokładność: 0,020 mm
Technologia inteligentnych czujników: ostrzeganie przed czynnikami mogącymi obniżyć wydajność.
Wewnętrzny mechanizm przeciwwagi: wygodna, nie powodująca zmęczenia obsługa
Czujniki temperatury: umożliwiają reakcję ramienia na zmiany temperatury, zapewniając maksymalną mobilność i dokładność.

Na końcu procesu produkcji

Inspekcja przed wysyłką towaru (PSI: Pre-Shipment Inspection)
Przeprowadzana standardowo, kiedy 100% produktów ze zlecenia jest gotowe. Pozwala skontrolować zgodność wyrobu ze zleceniem.
Podczas tej inspekcji wykonujemy wszelkie możliwe na miejscu testy produktu:

– inspekcje wizualne wszystkich wykonanych spoin VT(1-2),
– inspekcje czystości wyrobów (Glooser/Filtrex),
– badania grubości wykonywanej powłoki lakierniczej,
– badania przyczepności wykonanej powłoki lakierniczej
– wygląd produktu,
– jakość jego wykonania,
– funkcjonalność,
– ilość,
– montaż dodatkowych komponentów (obejmy)
– kolor/wymiary/wagę,
– etykiety, oznakowanie,
– opakowanie.

ATEX posiada nowoczesne laboratorium, które pozwala na niezwykle dokładne przeprowadzenie wszystkich niezbędnych pomiarów i czynności kontrolnych.

Wyposażenie izby pomiarowej ATEX

  1. sześcioosiowe ramię pomiarowe firmy FARO,
  2. przyrządy GO-NO GO,
  3. endoskop do badań wnętrza produktów,
  4. tester grubości powłoki lakierniczej,
  5. analizator hałasu,
  6. termometr podczerwieni wykorzystywany w testach skuteczności
  7. sprzęt do wykonywania siatki nacięć powłoki lakierniczej,
  8. suwmiarki, miarki, przymiary produkcyjne itp.,
  9. urządzenie do badań szczelności.

Wszystkie wpisy jakościowe z produkcji są zarządzane poprzez system ERP/MRPII. Każdy wyrób gotowy znakowany jest indywidualnym numerem serii, dzięki czemu w przypadku reklamacji możliwe jest zidentyfikowanie problemu jakościowego na każdym etapie produkcji. Pozwala to na podjęcie działań zapobiegających powtórzeniu błędu.

Zobacz nasze certyfikaty

Więcej

Więcej o testach i walidacji

Więcej