Rury dolotowe wodne i powietrzne – Rury do wodorowych ogniw paliwowych – Rury hydrauliczne

Proces

Ustandaryzowane procesy wdrażania projektów to podstawa działania firmy ATEX. Pełna kontrola na każdym etapie danej realizacji pozwala zawsze zapewnić powtarzalną, najwyższą jakość.

Potwierdzeniem tego jest imponująca liczba przeprowadzonych kontroli międzyoperacyjnych w ATEX na przestrzeni niespełna dwóch ostatnich lat, która wynosi aż 13 264!

Co ważne, udaje nam się zachować równowagę między procedurami i elastycznością działania, a to przekłada się na szybkość pracy i terminową realizację projektów.

 

W ATEX development projektów ma najwyższy priorytet, dlatego stworzyliśmy autorski program nazwany „6 kroków do innowacji, rozwoju i sukcesu”

Krok 1 – ZESPÓŁ

Jednym z najistotniejszych czynników efektywnego rozwoju projektów klienta jest dobór odpowiedniego zespołu – szczególnie jeśli myślimy o innowacyjnych rozwiązaniach. Dlatego w ATEX pracują osoby, dla których technologia stanowi nie tylko wyzwanie zawodowe, ale też pasję. Doświadczenie, stały rozwój i nieustanne szkolenia pozwalają naszemu zespołowi R&D na tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Wszyscy członkowie zespołu R&D posiadają wysokie kwalifikacje technologiczne oraz komunikacyjne, które pozwalają efektywnie pracować w grupie specjalistów. Istone jest to, iż działem R&D zarządza menedżer, który łączy świat biznesu i klienckie podejście ze światem technologii. Dzięki temu lider zespołu doskonale rozumie powierzone projekty zarówno od strony technologicznej i jak i biznesowej.
Zawsze pamiętamy, iż rozwój projektu może mieć różne drogi – w zależności od wymagań klientów. Dlatego jesteśmy w stanie przygotować kilka wariantów walidacji projektu i wspólnie wybrać najefektywniejsze rozwiązanie.

4-6 tygodni

Krok 2 – PRZYGOTOWANIE PROJEKTU „ETAP 1”

„Etap 1” rozpoczyna development projektu, w jego skład wchodzą: koncepcja projektu, zestawienie materiałowe, zestawienie niezbędnych narzędzi i przyrządów do wykonania projektu.
Podczas „Etapu 1“ ma miejsce także:

– stały kontakt z klientem, celem omówienia wszelkich szczegółów,
– zmiana designu w razie konieczności dostosowania do technologii
– konferencje i bezpośrednie spotkania z klientem, w razie potrzeby w siedzibie klienta
– przygotowywanie modeli 3D oraz dokumentacji 2D
– zbudowanie wstępnego prototypu

4-6 tygodni

Krok 3 – PRZYGOTOWANIE PROJEKTU „ETAP 2”

„Etap 2“ przynosi kolejne kroki rozwoju projektu. W tej fazie koncentrujemy się na analizie założeń konstrukcyjnych i sprawdzeniu funkcjonalności projektu, które oferuje nasz dział R&D.
W szczególności istotne są komputerowe badania symulacyjne:
– CFD simulation,
– FEA calculations: Modal analysis (natural frequencies),Thermo-mechanical analysis (temperature cycling),
– acoustic calculation (1D , 3D).

Dzięki tym badaniom symulacyjnym otrzymujemy potwierdzenie prawidłowości założeń konstrukcyjno-technologicznych. Po wykonanych symulacjach komputerowych, możemy przejść do produkcji prototypu i montażu na maszynach lub rozwijać badania i potwierdzić założenia konstrukcyjne w laboratorium.

4-6 tygodni

Krok 4 – PRZYGOTOWANIE PROJEKTU „ETAP 3”

„Etap 3“ nazywamy etapem funkcjonalności. Tworzą go badania w laboratorium, podczas których wykorzystujemy dane dostarczone od klienta (profil wibracji ).

Alternatywą jest zebranie przez ATEX profilu wibracji na maszynie.
W „Etapie 3” założenia konstrukcyjne i badania symulacyjne są poddawane sprawdzeniem na fizycznym wyrobie, czyli prototypie. W razie potrzeby zespół inżynierów ATEX jest gotowy odwiedzić siedzibę klienta w celu pobrania odpowiednich danych z maszyn i przetworzenia ich w naszym laboratorium.
W skład testów w laboratorium wchodzą:
– Evaluation,
– Product Durability:
a. Vibration Tables – shaker – cold & hot
b. Thermal Aging Test Be
c. Environmental Chambers
d. Tensile/Compression Tester

– Flow & Thermal
– Acoustic

4-6 tygodni

Krok 5 – PRZYGOTOWANIE PROJEKTU „ETAP 4”

„ETAP 4” zbliża nas do finalizacji procesu rozwoju projektu. W jego ramach przeprowadzamy szereg testów i kontrolujemy – po konsultacjach z klientem – wybrane obszary walidacji, które sprawdzają funkcjonalność projektu we wszelkich obszarach użytkowania. Są to m.in.:

– test montażowy
– potwierdzenie przeciwciśnienia w układzie
– potwierdzenie wymaganych temperatur
– sprawdzenie parametrów akustycznych
– test w polu (określona ilość godzin)

4-6 tygodni

Krok 6 – PRZYGOTOWANIE PROJEKTU „ETAP 5”

Krok szósty jest ostatnim w procesie developmentu projektu dla działu R&D. Wykonane testy potwierdzają, czy wszystkie założenia konstrukcyjno-technologiczne oraz wymagania klienta zostały spełnione. Zamknięciem programu „6 kroków do innowacji, rozwoju i sukcesu” jest wyprodukowanie oficjalnego prototypu i przedłożenie dokumentów PPAP level 2 lub PPAP level 3.

W ATEX wyznajemy zasadę, iż świadomy rozwój i inwestowanie w dział R&D to dziś priorytet. Tylko wtedy jesteśmy w stanie zapewnić klientom innowacyjne rozwiązania, dzięki którym będą wyznaczać trendy na rynku i utrzymają się o krok przed konkurencją.

4-6 tygodni

Zróbmy wspólnie projekt

office@atexweb.pl

Zapraszamy do kontaktu z niami i zapytania o więcej szczegółów

+48 71 313 43 47

Zadzwoń do nas i powiedz co możemy dla Ciebie zbudować Godziny pracy biura: 7:00-16:00