Atex Group

Atex Group

Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek ATEX Sp. z o.o. z siedzibą w Godzikowicach, KZMP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz EXETA Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie podjęły decyzję o połączeniu spółek i w dniu 19 maja 2022 r. uzgodniły treść planu połączenia. Plan dostępny jest po kliknięciu w link poniżej.

PLAN POŁĄCZENIA W FORMIE PLIKU PDF »

Opublikowano 19 maja 2022