Jakość
SYSTEMY WYDECHOWE
CZĘŚCI DO NACZEP I WYWROTEK

Jakość

Najwyższa jakość jest wpisana w filozofię ATEX. „Perfekcja w każdym detalu” – to hasło określa i definiuje wartości każdego pracownika firmy. Obok profesjonalnej i odpowiedzialnej postawy specjalistów ATEX, odpowiednio wysoką jakość pozwala zapewniać stale unowocześniany park maszynowy oraz sprawdzone materiały i komponenty.

ATEX posiada certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

Etapy kontroli jakości:
- projektowanie,
- produkcja komponentów,
- samokontrola przez pracownika oraz wyrywkowa przez kontrolera,
- produkcja wyrobu gotowego,
- samokontrola przez pracownika oraz kontrola jednej sztuki z serii danego produktu wstępnie szczepionego,
- produkcja wyrobu gotowego – kontrola próbki sztuki z serii danego produktu pospawanego,
- kontrola powłoki lakierniczej za pomocą testu odtłuszczenia produktu, testu grubości powłoki lakierniczej oraz wykonania testu siatki nacięć,
- kontrola materiałów i komponentów z zewnątrz.

WYPOSAŻENIE POMIAROWE
ATEX posiada nowoczesne laboratorium, które pozwala na niezwykle dokładne przeprowadzenie wszystkich niezbędnych pomiarów i czynności kontrolnych.

Wyposażenie izby pomiarowej ATEX:
- sześcioosiowe ramię pomiarowe firmy FARO,
- przyrządy GO-NO GO,
- endoskop do badań wnętrza produktów,
- tester grubości powłoki lakierniczej,
- analizator hałasu,
- termometr podczerwieni wykorzystywany w testach skuteczności izolacji EX-FOIL-INOX,
- sprzęt do wykonywania siatki nacięć powłoki lakierniczej,
- suwmiarki, miarki, przymiary produkcyjne itp.,
- urządzenie do badań szczelności.

Wszystkie wpisy jakościowe z produkcji są zarządzane poprzez system ERP/MRPII. Każdy wyrób gotowy znakowany jest indywidualnym numerem serii, dzięki czemu w przypadku reklamacji możliwe jest zidentyfikowanie problemu jakościowego na każdym etapie produkcji. Pozwala to na podjęcie działań zapobiegających powtórzeniu błędu.